Presentació de la Plataforma per la III República a Santa Coloma de GramenetMANIFEST PER LA III REPÚBLICA

Els ciutadans de tota condició compromesos amb els ideals de Justícia, Llibertat, Igualtat i Fraternitat hem de manifestar el nostre rebuig al model d’Estat Monàrquic hereu del Franquisme, les forçes de progrés treballem per a construir un moviment plural i democràtic mitjançant la mobilització popular aconsegueixi l’adveniment de la III República.

Vivim en una societat instal.lada en la precarietat laboral, educativa i econòmica dels treballadors i treballadores.

L’actual Sistema Capitalista assentat en la injusticia social és la negació de la Democràcia i atempta de forma directe contra cadascun dels nostres principis republicans que tenen com a eixos principals la solidaritat social i la democràcia participativa.

La manca de llibertats en la nostra pseudodemocràcia i l’embrutiment moral e ideològic difòs pels medis de comunicació de “masas”, en mans de la clases dominants que degraden la nostra joventud, dificulten una societat més justa, solidària e igualitària.

En el context actual de corrupció (banquers, especuladors, polítics), el desconcert i la desconfiança s’han instal.lat a grans sectors de la població. Avui a Santa Coloma de Gramenetla clase obrera i la resta de persones volem canviar aquesta tendència de pèrdua de drets laborals, degradacio i descapitalització de les escoles i la sanitat públiques, l’instrusisme en aquest sector de les empreses privades, especulació, manca serveis essèncials per la població, reducció del poder adquisitiu,etc

Els sotasignants fem una crida al conjunt d’homes i dones d’esquerres, republicans, socialistes, comunistes, llibertaris, feministes, alternatius, ecologistes,a defendre la memòria i els valors de la República.

El nostres objectiu és desenvolupar una estratègia unitària per a l’obertura d’un procés constituent basat ens els següents pilars:

Recuperació dels drets (civils, polítics,socials i mediambientals).

Democràcia radical i participativa, per dur-la a efecte a tots els àmbits socials, com l’economia o la cultura, profunditzant en la Democràcia Política.

Espanya ha de renunciar a la guerra com a instrument de política internacional y fomentar la relació entre els pobles des del marc del respecte mutu, la cooperació i la solidaritat.

Model d’Estat inspirat en els valors del humanisme laic, que es basa en el principi absolut de consciència.

El valor de l’austeritat, entès com la racionalitat i la sintonia entre les necessitat socials i les aportacions pressupostàries i d’infraestructures necessàries.

La construcció d’un Estat Republicà solidari que reconegui el dret a l’autodeterminació i resolgui la convivència entre els diferents pobles de l’Estat.

Recuperació de la Memòria Històrica que reivindiqui com inalienable patrimoni col.lectiu, la lluita i el sacrifici de tots els assessinats, perseguits i damnificats per la Dictadura Franquista.

No hay comentarios:

El Gran Paria de Titulares en la Red

El Gran Paria de Titulares en la Red

LA REVOLUCION SI SERA TELEVISADA

LA REVOLUCION SI SERA TELEVISADA